Vak: Gesprekken aan het werk / werken aan gesprekken (GAWWAG)
Docenten: T. van Charldorp, J. Lamerichs, M. Schasfoort
Aantal studenten: 60
Jaar: 2
Blok: 4
Aantal opdrachten:
Feedback types: QuickMarks (GradeMark), peer feedback


Context en aanleiding
In dit college worden studenten zich bewust van de gespreksregels waar we ons aan houden als we in gesprek zijn, waar dan ook en met wie dan ook. We nemen gesprekken op, transcriberen de gesprekken volgens een bepaalde methode, en we leren hoe we deze volgens de principes van gespreksanalyse kunnen analyseren. In het eerste deel van het vak, deel A, krijgen studenten de handvaten om alledaagse gesprekken te analyseren. Ieder blokje bestaat uit één hoorcollege en twee werkcolleges. Bij ieder blokje hoort een dagboekopdracht waarin studenten de gelezen theorie toepassen op een eigen sociale omgeving. Op de dagboekfragmenten werd tot nu toe via Blackboard > assignments feedback gegeven. Dit ging op zich goed, maar kan mogelijk nog sneller door met een QuickMark set te werken (van met name positieve feedback fragmenten).

Schriftelijke feedback aan de hand van QuickMarks
Studenten krijgen schriftelijke feedback van de docent op hun ervaringen, observaties en gedachtes die ze in hun dagboek plaatsen. Docenten gebruiken hiervoor een gezamenlijke QuickMark set, die bestaat uit drie types feedback: 1) positieve feedback fragmenten, 2) ‘verbeterpunten’ en 3) ‘relatie tot cursus/studie’. Bij dit laatste type wordt expliciet gebruik gemaakt van ‘forward looking assessment.’ Sommige observaties van de docent refereren daarbij aan toekomstige artikelen of begrippen die in de cursus aan bod zullen komen.


screenshot_dagboekopdracht 2_GAWWAG.png
QuickMarks in de opdracht


Ervaringen van docenten
Wat zijn de voordelen en nadelen van digitaal feedback geven mbv QuickMarks?
'Het sterkste punt van deze opzet is de transparantie die bereikt werd bij het nakijken door drie docenten. Je kunt ook snel even kijken naar de feedback van een andere docent in Turnitin, als die bijvoorbeeld om advies vraagt. Groepsopdrachten worden jammer genoeg niet ondersteund in Turnitin. Een student leverde het werk van de groep in, en ik stuurde een PDF bestand van de GradeMark feedback naar alle groepsleden"
Was er sprake van tijdswinst?
"Het kostte dit keer evenveel tijd, het maken van de feedback fragementen is tijdsintensief. Ik verwacht wel dat het me volgend jaar bij dit vak tijd bespaart, aangezien de set hergebruikt kan worden bij GAWWAG."
Kan digitaal nakijken bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van feedback?
"Door het maken van de feedbackfragmenten ben je wel bewuster bezig met de inhoud van je feedback. Ik probeer ook de studenten zo evenwichtig mogelijk van feedback te voorzien (door middel van een combinatie van de drie ‘types’ feedback fragmenten)."

Ervaringen van studenten (n=17)
Het digitaal inleveren van de opdrachten en terugvinden van de feedback verliep makkelijk voor de meerderheid van de studenten. Ook de kwaliteit van de feedback kreeg een hoge waardering:

- Ik vond de feedback in de tekst motiverend (83% ‘eens-zeer eens’, n=12)
- De feedback in de tekst hielp mij om mijn werk te verbeteren (100% ‘eens-tot zeer eens’, n=12)
- Ik zou in de toekomst ook voor andere vakken op deze manier feedback in de tekst willen krijgen (75% ‘eens-zeer eens’, n=12)

"Ik vond het een handige manier, zo hoef je niet een mailtje met feedback door te lezen en zelf te kijken in je document wat diegene nou precies bedoeld, maar staat het precies op de plek waar het voor bedoeld is."

Samenvatting
Feedback in de tekst krijgen via QuickMarks werd positief gewaardeerd door studenten. Docenten dienden te wennen aan het gebruik een feedbackinstrument dat in eerste instantie door 1 docent ontwikkeld was, maar na een tijd raakt men gewend aan het instrument en de ontwikkelde inhoud. De ontwikkeling van de kostte tijd, maar de verwachting is dat dit volgend jaar tot tijdbesparing zal kunnen leiden bij het feedback geven.