Document sharing


omschrijving
Mogelijkheid om documenten te delen en de inhoud samen tegelijk te bewerken.

software

voordelen
Samen schrijven aan één of meerdere documenten. Discussiemogelijkheden, versiebeheer en alertsysteem bij wijzigingen.

nadelen
Goede afspraken nodig voor samenwerking, zoals versiebeleid. Opmaak van documenten gaat niet in alle gevallen goed.

relatie met andere tools
Voor het samen schrijven aan teksten biedt ook een wiki nuttige functionaliteiten.

meer informatie
Onderwijspraktijk Met Google docs samen online schrijven van Wilbert Spooren

scenario / voorbeeld humaniora

Een docent Archeologie heeft in zijn college een projectgroep samengesteld uit studenten voor de uitwerking van een opgraving. De deelnemers van de projectgroep kregen ieder een eigen functie (projectleider, tekenaar, schervenspecialist, digitaliseerder, etc.) en konden tijdens wekelijkse bijeenkomsten overleggen over de voortgang en de planning. De bestanden met gegevens die de studenten verzamelden en vervolgens hadden bewerkt werden op een gedeelde schijfruimte geplaatst. Het uiteindelijke resultaat was een gezamenlijke publicatie met bijdragen van alle projectleden en een overkoepelende inleiding en conclusie.

Studenten CIW analyseren teksten in kleine groepen, discussiëren over de tekst in zijn geheel, schrijven een beargumenteerd verbeterplan, herschrijven de originele tekst en onderzoeken tot slot of de aanpassingen een positief effect hebben. Hiervoor maken zij gebruik van Google Docs waarin zij opmerkingen in de originele tekst plaatsen, gebruikmaken van het discussieforum, een Google Docs verzameling (map) aanmaken waarin zij samenwerken aan een nieuw document, de analyse.