Afstudeertraject

Sinds het studiejaar 2010-2011 hebben de opleidingen de keuze uit drie mogelijkheden om het bachelorscriptietraject te begeleiden, zoals vastgesteld in het Voorstel afstudeertraject bachelor:
  • structurering van het proces: gezamenlijke bijeenkomsten ter begeleiding van het schrijfproces
  • structurering van proces en inhoud 1: deelname aan keuzetraject, en gezamenlijke bijeenkomsten
  • structurering van proces en inhoud 2: keuzevak wordt uitgebreid met scriptieonderzoek

Bij het begeleiden van scriptiestudenten kunnen docenten en opleidingen op verschillende manieren gebruik maken van ICT. Zo heeft de opleiding Engelse Letterkunde een uitgebreide Blackboard-omgeving ontwikkeld met informatie specifiek voor scriptiestudenten en is de facultaire scriptiehandleiding digitaal op de facultaire website te vinden. Naast informatiekanaal kunnen ICT-tools ook worden ingezet om het leerproces te intensiveren of de docentbegeleiding te extensiveren. De afgelopen jaren hebben in dit kader onder andere de opleidingen Geschiedenis en Communicatie en Informatiewetenschappen ervaring opgedaan met het organiseren van scriptieklasjes en het samen schrijven van teksten.

Om ideeen op te doen en ervaringen uit te wisselen is een facultair werkgroepje gestart met afgevaardigden uit alle opleidingen die tijdens een serie lunchbijeenkomsten vertellen over (plannen voor) scriptieonderwijs en -begeleiding binnen de afdeling. Op deze site zullen de interessantste voorbeelden worden beschreven.

Hieronder volgen vast enkele suggesties voor het inzetten van ICT-tools bij het begeleiden van (een) scriptie(klas):
  • conceptmapping - Studenten verwerken informatie in een concept map
  • feedback tool - Studenten geven elkaar online feedback
  • Markin - gestandaardiseerde feedback met 1 muisklik toevoegen
  • voice board - Studenten geven elkaar mondeling feedback
  • discussiefora - Studenten discussieren over gemeenschappelijke literatuur om zo gedeeld begrip te creeeren ('semantisch grounden')
  • Annotatietool.nl - Tool die in het bijzonder geschikt lijkt te zijn voor de eerste fases van gezamenlijke literatuurverwerking
  • tools die bijdragen aan communityvorming zoals bijvoorbeeld in een samenwerkingsomgeving