Recent Changes

Saturday, March 18

 1. page Prezi edited ... Scenario/voorbeeld humaniora Een docent kan tijdens zijn hoorcollege gebruikmaken van een tij…
  ...
  Scenario/voorbeeld humaniora
  Een docent kan tijdens zijn hoorcollege gebruikmaken van een tijdlijn of een geografische kaart om informatie die hij wil behandelen in een groter kader te plaatsen.
  ...
  zelf een preziPrezi maken om
  (view changes)
  7:17 am
 2. page Prezi edited Prezi omschrijving Omschrijving Presentatietool die gebruikmaakt van één groot 'canvas', in …

  Prezi
  omschrijvingOmschrijving
  Presentatietool die gebruikmaakt van één groot 'canvas', in plaats van meerdere dia's. Door het canvas uit te vergroten of
  in te zoomen op specifieke concepten ben je in staat zowel de grote lijnen en de context als de details en de onderlinge verbanden te tonen aan het publiek.
  softwareSoftware
  Prezi
  Docenten komen in aanmerking voor een gratis Edu Enjoy-account
  voordelenVoordelen
  Niet-lineaire presentatie, mogelijkheden tot het inbedden van multimediaal materiaal, verspreiding via Internet mogelijk, online samenwerken mogelijk. Prezi is een tool die nog niet heel veel wordt gebruikt. De zoomfunctie biedt de mogelijkheid om verrassingseffecten in te bouwen en zo het publiek te blijven boeien. Door een van tevoren gedefinieerd pad kunnen studenten ook zelf door een Prezi navigeren.
  nadelenNadelen
  Het publiek raakt snel de draad kwijt als de presentatie niet goed is opgebouwd.
  ...
  'zeeziekte' veroorzaken.
  relatie
  Zorg daarom voor kleine, subtiele bewegingen en gebruik rotatie en grote bewegingen alleen als ze functioneel zijn voor de presentatie.
  Relatie
  met andere
  Conceptmaps
  PowerPoint
  scenario/voorbeeldScenario/voorbeeld humaniora
  Een docent kan tijdens zijn hoorcollege gebruikmaken van een tijdlijn of een geografische kaart om informatie die hij wil behandelen in een groter kader te plaatsen.
  Studenten kunnen zelf een prezi maken om zo (in een groep) een onderwerp uit te diepen en verbanden tussen verschillende concepten te leggen.
  (view changes)
  7:17 am

Sunday, September 18

 1. page Thema's edited ... (alfabetisch geordend) Afstudeertraject Digitaal Auteursrecht op digitaal onderwijsmateri…
  ...
  (alfabetisch geordend)
  Afstudeertraject
  DigitaalAuteursrecht op digitaal onderwijsmateriaal
  Digitaal toetsen
  Docent-extensieve werkvormen tijdens contacturen
  (view changes)
  2:23 am
 2. page Digitaal onderwijsmateriaal edited Digitaal Auteursrecht op digitaal onderwijsmateriaal In het onderwijs wordt tegenwoordig veel…

  DigitaalAuteursrecht op digitaal onderwijsmateriaal
  In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire literatuur tot primair bronmateriaal. Op veel van dit materiaal rust echter auteursrecht, waardoor het niet zomaar gekopieerd kan worden en aan studenten kan worden aangeboden. Dit is ook niet toegestaan via een op zich gesloten digitale omgeving als Blackboard, of via een afgeschermde website.
  Als het gaat om materiaal dat vrij beschikbaar is op het internet of dat via licentie beschikbaar is via bijvoorbeeld de UB VU, verdient het altijd de voorkeur om dit (i) door studenten zelf op te laten zoeken (op basis van een volledige titelbeschrijving) of (ii) beschikbaar te stellen door middel van links naar het oorspronkelijke materiaal. Je voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan i.v.m. het auteursrecht.
  (view changes)
  2:22 am
 3. page Digitaal onderwijsmateriaal edited Digitaal onderwijsmateriaal In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebrui…

  Digitaal onderwijsmateriaal

  In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire literatuur tot primair bronmateriaal. Op veel van dit materiaal rust echter auteursrecht, waardoor het niet zomaar gekopieerd kan worden en aan studenten kan worden aangeboden. Dit is ook niet toegestaan via een op zich gesloten digitale omgeving als Blackboard, of via een afgeschermde website.
  Als het gaat om materiaal dat vrij beschikbaar is op het internet of dat via licentie beschikbaar is via bijvoorbeeld de UB VU, verdient het altijd de voorkeur om dit (i) door studenten zelf op te laten zoeken (op basis van een volledige titelbeschrijving) of (ii) beschikbaar te stellen door middel van links naar het oorspronkelijke materiaal. Je voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan i.v.m. het auteursrecht.
  (view changes)
  2:19 am

Wednesday, August 31

 1. page Digitaal onderwijsmateriaal edited In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire lite…
  In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire literatuur tot primair bronmateriaal. Op veel van dit materiaal rust echter auteursrecht, waardoor het niet zomaar gekopieerd kan worden en aan studenten kan worden aangeboden. Dit is ook niet toegestaan via een op zich gesloten digitale omgeving als Blackboard, of via een afgeschermde website.
  Als het gaat om materiaal dat vrij beschikbaar is op het internet of dat via licentie beschikbaar is via bijvoorbeeld de UB VU, verdient het altijd de voorkeur om dit (i) door studenten zelf op te laten zoeken (op basis van een volledige titelbeschrijving) of (ii) beschikbaar te stellen door middel van links naar het oorspronkelijke materiaal. Je voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan i.v.m. het auteursrecht.
  ...
  het materiaal. Als
  Als
  het gaat
  Ook voor het aanbieden en vertonen van audiovisueel materiaal gelden bepaalde regels. Zie hiervoor de pagina over auteursrechten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, of de (veel) beknoptere Flyer Auteursrechten van SURF.
  Wie het naadje van de kous wil weten als het gaat om zaken als auteursrechten, licenties, open access en hergebruik van data en beeld en geluid, wordt verwezen naar Het SURF-dossier Digitale rechten.
  (view changes)
  7:10 am
 2. page Digitaal onderwijsmateriaal edited In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire lite…
  In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire literatuur tot primair bronmateriaal. Op veel van dit materiaal rust echter auteursrecht, waardoor het niet zomaar gekopieerd kan worden en aan studenten kan worden aangeboden. Dit is ook niet toegestaan via een op zich gesloten digitale omgeving als Blackboard, of via een afgeschermde website.
  Als het gaat om materiaal dat vrij beschikbaar is op het internet of dat via licentie beschikbaar is via bijvoorbeeld de UB VU, verdient het altijd de voorkeur om dit (i) door studenten zelf op te laten zoeken (op basis van een volledige titelbeschrijving) of (ii) beschikbaar te stellen door middel van links naar het oorspronkelijke materiaal. Je voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan i.v.m. het auteursrecht.
  ...
  het materiaal. Als het gaat om (digitaal) schriftelijk materiaal, speelt de Stichting PRO daarbij een belangrijke rol. De Universiteitsbibliotheek
  Ook voor het aanbieden en vertonen van audiovisueel materiaal gelden bepaalde regels. Zie hiervoor de pagina over auteursrechten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, of de (veel) beknoptere Flyer Auteursrechten van SURF.
  Wie het naadje van de kous wil weten als het gaat om zaken als auteursrechten, licenties, open access en hergebruik van data en beeld en geluid, wordt verwezen naar Het SURF-dossier Digitale rechten.
  (view changes)
  7:09 am
 3. page Digitaal onderwijsmateriaal edited In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire lite…
  In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire literatuur tot primair bronmateriaal. Op veel van dit materiaal rust echter auteursrecht, waardoor het niet zomaar gekopieerd kan worden en aan studenten kan worden aangeboden. Dit is ook niet toegestaan via een op zich gesloten digitale omgeving als Blackboard, of via een afgeschermde website.
  ...
  middel van links.links naar het oorspronkelijke materiaal. Je voorkomt
  Als dit niet mogelijk is, is het belangrijk om je te verdiepen in de auteursrechtelijke en daaruit voortvloeiende financiële aspecten van het aanbieden van het materiaal. De Universiteitsbibliotheek verzorgt, in het verlengde van haar rol als contentspecialist en expert in licentie- en auteursrechtkwesties, voor de gehele VU de coördinatie van alle inhoudelijke zaken rond de Stichting PRO. Alle benodigde informatie over het samenstellen van (digitale) readers is op de website de UB beschikbaar. Indien er behoefte bestaat aan individueel advies, dan kan de UB VU dit ook bieden. Zie voor meer informatie de webpagina over online readers van de UB.
  Ook voor het aanbieden en vertonen van audiovisueel materiaal gelden bepaalde regels. Zie hiervoor de pagina over auteursrechten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, of de (veel) beknoptere Flyer Auteursrechten van SURF.
  (view changes)
  7:05 am
 4. page Digitaal onderwijsmateriaal edited ... variërend van elektronische secundaire literatuur Als het gaat om materiaal dat vrij besch…
  ...
  variërend van elektronische secundaire literatuur
  Als het gaat om materiaal dat vrij beschikbaar is op het internet of dat via licentie beschikbaar is via bijvoorbeeld de UB VU, verdient het altijd de voorkeur om dit (i) door studenten zelf op te laten zoeken (op basis van een volledige titelbeschrijving) of (ii) beschikbaar te stellen door middel van links. Je voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan i.v.m. het auteursrecht.
  Als dit niet mogelijk is, is het belangrijk om je te verdiepen in de auteursrechtelijke en daaruit voortvloeiende financiële aspecten van het aanbieden van het materiaal. De Universiteitsbibliotheek verzorgt, in het verlengde van haar rol als contentspecialist en expert in licentie- en auteursrechtkwesties, voor de gehele VU de coördinatie van alle inhoudelijke zaken rond de Stichting PRO. Alle benodigde informatie over het samenstellen van (digitale) readers is op de website de UB beschikbaar. Indien er behoefte bestaat aan individueel advies, dan kan de UB VU dit ook bieden. Zie voor meer informatie de webpagina over online readers van de UB.
  (view changes)
  7:05 am
 5. page Thema's edited ... (alfabetisch geordend) Afstudeertraject Digitaal onderwijsmateriaal Digitaal toetsen Doc…
  ...
  (alfabetisch geordend)
  Afstudeertraject
  Digitaal onderwijsmateriaal
  Digitaal toetsen
  Docent-extensieve werkvormen tijdens contacturen
  (view changes)
  7:02 am

More