Werkbank Academische vaardigheden


Op de Werkbank Academische Vaardigheden kunnen studenten informatie vinden met betrekking tot de academische vaardigheden zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie, mondeling en schriftelijk presenteren en omgaan met bronnen. Hij is nadrukkelijk bedoeld als naslagwerk, raadpleegbaar op elk gewenst moment tijdens de BA- of MA-opleiding.

Tip: als u feedback geeft via GradeMark, kan het soms nuttig zijn om de student voor extra informatie of uitleg te verwijzen naar een specifiek onderdeel van de werkbank!

refereren naar AcVa werkbank.png