Voorbeelden uit de praktijk


Voorbeelden uit de onderwijspraktijk van collega's van de Faculteit der Geesteswetenschappen met betrekking tot de inzet van ICT in het onderwijs en de afstemming van de didactische werkvorm op de leerdoelen van het onderdeel.

hoorcollege (evt. op afstand)

Conceptmaps in het filosofieonderwijs
Slidecasts in het onderwijs

werkcollege (evt. op afstand)

Eretria en Oropos Archeologie in een Wiki
Weblogs bij Theories of gender and culture
Werkcollege op afstand met internationale studenten

begeleiden (evt. op afstand)

'Chat'-spreekuur voor AcVa-op-afstand-module

Tussentijdse feedback bij GAWWAG (CIW) door middel van een gedeelde feedbackbibliotheek

zelfstudie: tentamenvoorbereiding

Studenten bedenken zelf meerkeuzevragen

zelfstudie: opdrachten

Feedback leveren op schrijfproducten van studenten
Google docs samen online schrijven
Inzet van een automatische spelling- en grammaticachecker bij Methods of Design Analysis
Studenten maken een webcast over een deel van de collegestof

groepsopdrachten

Bronnenonderzoek in een wiki
Google docs samen online schrijven
Met projectonderwijs van paalgat naar publicatie
Studenten ontwikkelen applicaties tijdens een 'hackathon'

veldwerk en excursies

Studenten raadplegen historische kaarten in hartje Amsterdam op een tablet met 4G
Met GPS en iPad tussen marmer en beton
Rome in de film, film in Rome
Geografische informatie op locatie - inzet van Geoplaza, digitale kaarten en mobiele devices

Een nieuwe onderwijspraktijk of aanvullingen op een bestaande praktijk? Meld het bij Eric Akkerman (e.akkerman at vu.nl).