Links


Hieronder vind je een aantal relevante links op het gebied van ICT en onderwijs.

ICT in het VU-onderwijs (VUnet)

ICT&O-21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU
Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT van de Vrije Universiteit, opgesteld in 2012. Dit document biedt tevens het raamwerk voor de adviesraad ICT & Onderwijs van de VU.

Onderwijsvisie VU

Digitale Didactiek
Concrete stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs (Erasmus Universiteit).

Onderwijsinnovatie met ICT
Project waarin SURFnet samen met instellingen onderzoekt hoe ICT kan worden ingezet om concreet invulling te geven aan onderwijs op maat. Hierbij speelt open en online onderwijs een belangrijke rol.

Werkbank Geesteswetenschappen VU
Op deze website is informatie te vinden met betrekking tot de toepassing van ICT-methoden en -technieken en het gebruik van gedigitaliseerde bronnen (e-resources) in veel deelgebieden van het geesteswetenschappelijk onderzoek. Deze technieken op het gebied van digital humanities kunnen ook goed worden ingezet in het onderzoeksgebonden onderwijs.

SURFspace
SURFspace verbindt mensen die binnen het onderwijs en onderzoek werken aan ICT-innovatie.

21eDingen
Blended-learning cursus van de SURFacademy bestaande uit 21 lessen over web 2.0 en (SURFnet) tools variërend van weblogs tot sms-stemmen en van wiki’s tot YouTube. Belangrijkste doel is docenten kennis te laten maken met de toepassingsmogelijkheden van al deze hulpmiddelen in het onderwijs. Een goed gevulde digitale gereedschapskist helpt de docent zijn onderwijs te optimaliseren en te innoveren.