Google Apps for Education


Omschrijving
Google Apps for Education is een verzameling webgebaseerde programma's voor het creëren, bewerken en delen van documenten, spreadsheets, presentaties, tekeningen en formulieren. Deze online documenten zijn geïntegreerd met andere Google Apps-diensten en bieden krachtige real-time samenwerkingsfuncties. Google Drive is een online locatie waar je al je bestanden kunt opslaan en beheren vanaf elk apparaat met een internetverbinding.

Software
Google Apps for Education @VU bestaat uit onder andere: Drive, Sites, Mail, Agenda, Blogger, Video, Discussiegroepen.

Voordelen
  • Google Apps is zeer geschikt voor het faciliteren van online samenwerken aan documenten, bestanden, sites, etc.
  • Via Google Apps heb je als student/medewerker een gegarandeerd reclamevrij instellingsaccount tot je beschikking, als gebruik wordt gemaakt van een Google-VU-account. Dit kan geregeld worden via Eric Akkerman of Ben Stuyvenberg.
  • Bijkomend voordeel is dat je dat account kunt gebruiken voor steeds meer externe diensten die om je identiteit vragen, zoals Duolingo.

Nadelen
Google Apps is nog niet geïntegreerd met bestaande VU ICT-infrastructuur. Er wordt wel naar gestreefd om dit te realiseren, waarna alle studenten automatisch een Google-VU-account hebben en het bijvoorbeeld ook mogelijk zal zijn om een groep studenten uit Blackboard direct toegang te geven tot een bepaalde map op Google Drive.

Scenario / voorbeeld humaniora
Bij het college Communicatie via teksten analyseren studenten gezamenlijk in twee- en drietallen een tekst op basis van eerder gemaakte individuele opmerkingen. De betrokken docenten begeleiden het proces en leveren feedback door middel van annotaties in de bestanden in Google Apps. Vervolgens doen studenten suggesties voor aanpassing van de tekst in een behandelplan en leveren tot slot een herschreven tekst.

Tweedejaars studenten werken in tweetallen aan het verwerken van stof uit een handboek door de concepten die aan de orde komen systematisch te beschrijven en de onderlinge relaties te benoemen in een concept map. Studenten plaatsen de concept maps op Google Drive waar ze inzichtelijk zijn voor groepsgenoten, medestudenten en de docent.

Meer informatie