Geoplaza


omschrijving
Geoplaza is een portaal voor geografische kaarten die is ontwikkeld door de UBVU. Op het Geoplaza zijn digitale geografische (GIS-) bestanden te vinden. Deze bestanden kunnen de gehele wereld betreffen (zoals de GADM Database of Global Administrative Areas), werelddelen (zoals de NUTS kaart Europese Unie) of andere regionale eenheden (zoals de Topographische kaart van Curaçao), maar vooral ook Nederland (zoals de Nieuwe Kaart van Nederland). In principe is er geen beperking in de thematiek. Wel is gekozen voor die kaartbestanden die veel gebruikt worden bij onderwijs en onderzoek. Zo zijn er naast topografische bestanden (zoals TOP50 raster en TOP10NL) thematische bestanden opgenomen zoals de Geomorfologische kaart van Nederland, het BAG-bestand (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de Postcodegebieden van Nederland en bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met gemeente-, wijk- en buurtgegevens.

software
Geoplaza is te bezoeken via een internetbrowser

voordelen
  • Iedereen heeft via internet toegang tot het geoplaza. Voor het downloaden van sommige bestanden is het in verband met auteursrechten nodig dat je inlogt met behulp van je VU-net-id. Enkele bestanden zijn – eveneens in verband met rechten – alleen raadpleegbaar door VU-studenten en –medewerkers vanaf de campus of elders met behulp van de thuiswerkfaciliteit.
  • Raadplegen van bestanden in de kaartviewer van Geoplaza met de mogelijkheid om (punt)informatie op te vragen.
  • Downloaden van een geselecteerd gebied van de kaart ten behoeve van analyse/gebruik en bewerking in GIS-software.
  • Het laden van de kaartlaag via een WMS-link in standaard GIS-software om zo de kaart in een andere omgeving te kunnen bekijken.

nadelen
  • Mogelijk is gewenst kaartmateriaal nog niet aanwezig in Geoplaza. Aan het opnemen van nieuwe kaarten in het portaal zijn kosten verbonden.
  • Het is nog niet mogelijk studenten zelf punten te laten toevoegen en te voorzien van metadata, foto's of commentaar.

scenario / voorbeeld humaniora
Zie toepassing van Geoplaza in de praktijk van Ivo Blom bij de cursus Film in Rome, Rome in film en van Jan Paul Crielaard bij de cursus Met GPS en iPad tussen marmer en beton.

meer informatie