Geografische informatie op locatie; De inzet van Geoplaza, digitale kaarten en mobiele devices op locatie

Binnen het mastervak Cinematic City van Ivo Blom van de afdeling Kunst en Cultuur gaan studenten op zoek naar de wisseIwerking tussen film en stad via onderzoek naar huidige en verdwenen Amsterdamse bioscopen. Studenten verrichten hierbij literatuurstudie, archiefonderzoek en verzamelen naast tekstuele informatie ook beeldmateriaal als foto’s en bouwtekeningen. Het accent ligt daarbij op gebouw en omgeving.

De inzet van Geoplaza, een geo-portaal voor het ontsluiten van digitale kaart collecties en ruimtelijke gegevens, speelt hierbij een belangrijke rol. Via stippenkaarten met aanduidingen van bioscopen voor vier sleuteljaren maakt Geoplaza snel inzichtelijk hoe spreiding, groei en krimp zich gedurende de decennia ontwikkelt, maar ook welke andere bioscopen zich in de buurt van te onderzoeken bioscoop bevinden of hebben bevonden. Mede dankzij Geoplaza worden de deelnemende studenten maar ook buitenstaanders zich snel bewust van problemen rond bioscooparchitectuur, typologie, sociale stratificatie en functionaliteit.