GPS en PDA in veldwerkonderzoek


Voor studenten archeologie is het uitvoeren van veldwerk een jaarlijks terugkerend studieonderdeel. Het veldwerk bestaat uit het zoeken en registeren van attributen op een plaats in het buitenland. Voor het veldwerk bestonden gedetailleerd omschreven veldprocedures waarbij gebruik werd gemaakt van speciale veldformulieren. Deze methode was in de praktijk erg bewerkelijk, omdat steeds dezelfde soort informatie met de hand ingevuld en op kaart ingetekend moest worden, waarna alles op het veldstation in de computer ingevoerd en gecontroleerd werd.


Sinds 2004 wordt er in het veldonderzoek gebruik gemaakt van een kleine handheld computer (PDA - Personal Digital Assistant), voorzien van mobiele GIS-software (geografisch informatiesysteem) en een draadloze GPS-ontvanger (global positioning system). Beide worden door de gebruiker op het lichaam gedragen. De GPS zorgt voor een snelle oriëntatie en dient als controlemogelijkheid voor de op een digitale kaart uitgezette posities. Het resultaat hiervan is een efficiëntere en uniforme dataverzameling met een betere en snellere wetenschappelijke output; de leermogelijkheden en betrokkenheid studenten zijn toegenomen; dataverwerking en analyse ter plekke en meer inzicht bij studenten en staf, door efficiëntere datacollectie en directe digitale verwerking er meer tijd overblijft om de verzamelde data te interpreteren en analyseren en te reflecteren op het onderzoek en datacollectiestrategie zelf; uitbreiding van de mogelijkheden voor feedback en ondersteuning vanuit Nederland