Feedbacktool


omschrijving
Instrument om werk van studenten te voorzien van (gestandaardiseerde feedback)

software
Markin

URL
Creative Technology - Markin

wat is Markin?
Markin is software waarmee je met slechts één muisklik gestandaardiseerde, uitgebreide feedback kunt leveren op schrijfproducten van studenten. Onderdeel van die feedback kunnen links naar een werkbank, e-resources, een webpagina of online oefenmateriaal zijn. De feedback met betrekking tot de foutcategorieën definieer je van tevoren in zogenaamde ‘buttons’ die tezamen een ‘button set’ vormen. Je kunt binnen een opleiding werken met verschillende button sets die je (deels) baseert op dezelfde buttons, bijvoorbeeld een basisset voor het bacheloronderwijs en één met minder basale of complexere opmerkingen voor in de master.

Hieronder staat een beeldschermafdruk van Markin. In het hoofdvenster importeer je het schrijfproduct van een student. Door een fout te selecteren en vervolgens te klikken op de knop die van toepassing is uit de button set in het linker venster voegt Markin informatie toe die voor die knop is gedefinieerd. Vervolgens kun je opmerkingen toevoegen, algemene feedback leveren en het product beoordelen. Het is ook mogelijk om van meerdere teksten de voorkomende fouten te laten tellen en daar een overzicht van te genereren.
Hoe krijgen studenten het commentaar te zien?
Studenten hoeven niet te beschikken over de Markin-software om het commentaar van de docent op hun werk te bekijken. Zij krijgen de feedback te zien in een webpagina die met ongeacht welke browser te openen is. Zij treffen in dat document hun eigen tekst aan plus de informatie die de docent er met behulp van de voorgedefinieerde knoppen uit de button set in heeft gezet.

external image screen1.gif

Hieronder staat een beeldschermafdruk van het browservenster. Wat de student ziet hangt af van wat voor informatie bij de knoppen is voorgedefinieerd. De informatie wordt getrapt weergegeven, dat wil zeggen dat de student steeds verder klikt en zo meer informatie over de betreffende fout kan bekijken. In dit geval begint dat met de foutcategorie in de vorm van een code (bijv.: G-ING), gevolgd door een beschrijving van de foutcategorie (bijv.: -ing form), een aanwijzing in de vorm van een vraag (bijv.: or single verb form? relative clause needed for linking?) en tot slot de verwijzing naar specifieke informatie over deze fout op de Support Site.

handleiding_mrk.png


De site Feedback support for academic English biedt een overzicht van de meest voorkomende problemen bij het schrijven van wetenschappelijke teksten in het Engels. De informatie bestaat per foutcategorie uit een algemene beschrijving, voorbeeldzinnen en een contrastief deel, waarbij de problematiek vanuit het Nederlands worden bekeken. Bij veel onderwerpen bestaat de mogelijkheid om online te oefenen met de betreffende stof. Studenten worden vanuit de feedback rechtstreeks naar een probleem verwezen of kunnen zelfstandig de diverse onderwerpen bestuderen. Hieronder staat een beeldschermafdruk van deze site.


screenshot-feedback-academicenglish.jpg

van start?
1) Op basis van de leerdoelen van het vak en het onderwijsontwerp formuleer je een opdracht waarbij studenten een schrijfproduct inleveren.
2) Download de software via http://www.cict.co.uk/markin/download.php. (Helaas bestaat er geen versie voor Mac OS. Het is wel mogelijk om Markin onder WINEop een Mac te installeren.) Neem contact op met Yolande Spoeldervoor het registreren van de software. De gratis versie kent restricties voor wat betreft de lengte van de teksten die studenten inleveren. Eenmalige kosten voor registreren van Markin voor één docent van de Faculteit der Letteren van de VU zijn £12,- ongeacht het aantal pc’s (werk/thuis/laptop) waarop de software geïnstalleerd wordt, zolang er maar 1 programma tegelijk in gebruik is.
3) Definieer foutcategorieën en ontwikkel op basis daarvan buttons in Markin. Het is mogelijk om de foutcategorieën te groeperen, zo krijgen zij elk een aparte kleur. Dit komt de vindbaarheid ten goede.
4) Stel uit de verzameling buttons een button set samen die van toepassing is op deze groep studenten en de opdracht.
5) Leg een procedure vast met betrekking tot het inleveren van teksten, leveren van feedback, beoordelen en verspreiden van het nagekeken werk en benoem daarin de te volgen werkwijzen en de taken van de betrokken docenten, studentassistenten en studenten zoals bijvoorbeeld hiernaast.
6) Tot slot drie belangrijke opmerkingen:
  • Zorg dat je de meest recente softwareversie hebt van Markin.
  • Werk altijd met de nieuwste button set.
  • Zip alle bestanden alvorens het werk terug te sturen naar de student.meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de website van softwareontwikkelaar Creative Technology.
Voor studenten is er beschikbaar over het bekijken van de feedback.