Eretria en Oropos; Archeologie in een wiki


Studenten vertalen archeologische data naar een beeld van de maatschappij uit het verleden en doen hiervan verslag in een wiki.

In dit verplichte derdejaars onderdeel Mediterrane Archeologie beschrijven studenten aan de hand van theoretische, antropologische en historische modellen een samenhangend beeld van een Griekse gemeenschap in de 8ste en 7e eeuw voor Chr. Hierbij ligt de nadruk niet op het inventariseren en beschrijven van de archeologische data, maar op de interpretatie ervan. De studenten publiceren uiteindelijk een antropologische beschrijving of etnografie van 8ste en 7e eeuwse gemeenschappen in Eretria en Oropos in al haar facetten. Dit doel kunnen zij alleen bereiken door intensief met elkaar samen te werken tijdens de wekenlijkse bijeenkomsten, maar vooral ook door gebruik te maken van de specifiek voor dit doel ingerichte wiki-omgeving.

  • Studenten lezen delen uit twee antropologische studies over traditionele gemeenschappen in het na-oorlogse Griekenland en lemma’s in Wikipedia op het gebied van de culturele antropologie.
  • Ze selecteren vervolgens aandachtspunten en aspecten die van belang kunnen zijn voor de beeldvorming van het functioneren van een gemeenschap in het verleden.
  • De docent verdeelt in overleg met de studenten de geselecteerde aspecten.
  • Elke student verricht vervolgens zelfstandig en op individuele basis onderzoek, geeft tijdens de eerste schrijffase een korte inleiding op het eigen deelonderwerp en doet tussentijds verslag van eventuele problemen en mogelijkheden.
  • Iedere week geeft elke student een ‘update’ van zijn of haar bevindingen op de wiki-pagina’s die een bepaald onderwerp behandelen en waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is.
  • Studenten en docent werken aan het opstellen van een gemeenschappelijke literatuurlijst, stellen vragen en beantwoorden vragen van medestudenten, discussiëren op de discussiepagina’s in de wiki en doen elkaar suggesties over de inhoud van de deelonderwerpen.
  • Tijdens het schrijfproces leest de docent ook mee en doet daar waar nodig suggesties voor verbetering.
  • Aan het einde van de cursus worden studenten beoordeeld op hun bijdragen in de wiki en op een afsluitend opstel waarin –op basis van alle bijdragen in de wiki– een totaal-beeld van de bestudeerde samenleving wordt geboden.

Afgezien van het feit dat de studenten in eerste instantie sceptisch waren, vonden ze het uiteindelijk een nuttige exercitie. Voornamelijk de individuele vroegtijdige begeleiding ervaarden zij als prettig. De docent is redelijk tevreden over de uitkomsten, maar zal de studenten toch in een vroeger stadium willen aansporen om direct in de wiki te publiceren. Daarnaast zou hij ook graag het gebruik van hyperlinks binnen de wiki-omgeving nog wat meer willen bevorderen. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door studenten meer te dwingen om elkaars stukken te lezen.

Meer informatie
Docent Jan Paul Crielaard vertelt over zijn ervaringen: video.
Meer informatie over wiki
Contactpersoon: Jan Paul Crielaard