E-rater


omschrijving
E-rater is software waarmee Engelstalige tekstdocumenten automatisch kunnen gecheckt worden op spelling, grammatica, stijl en woordgebruik.Deze software module is gekoppeld aan GradeMark (Turnitin), waarmee werkstukken digitaal kunnen nagekeken worden. Docenten die Engelstalige papers nakijken, kunnen de e-rater functionaliteit aanzetten in GradeMark en krijgen daarmee een hulpmiddel voor het geven van feedback op taaltechnische aspecten.

software
http://turnitin.com
http://www.ets.org/erater/about

voordelen
- Een laagdrempelig hulpmiddel bij het nakijken van Engelstalige werkstukken. Het kost geen extra tijd om van deze functionaliteit gebruik te maken.
- De feedback blokjes bevatten goed geformuleerde feedback met verwijzingen naar een handboek voor extra toelichting.

nadelen
- De software is niet foolproof. Occasioneel worden fouten gedetecteerd die niet foutief zijn. Het kost de docent tijd om deze fouten er uit te halen.
- Documenten met meer dan 64.000 characters worden niet gescand door E-rater.
- Documenten met niet-Engelstalige tekst worden in zijn geheel niet gescand door E-rater.

scenario / voorbeeld humaniora
Inzet van een automatische spelling en grammaticachecker bij Methods of Design Analysis

meer informatie
- Uitleg over de e-rater ‘sidebar’ in de GradeMark document viewer:
http://turnitin.com/en_us/support/help-center/viewing-the-e-rater-sidebar

- Video over docent ervaringen met E-rater
https://turnitin.adobeconnect.com/_a984506363/p9h1b82inqc/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

- E-rater van ETS
http://www.ets.org/erater/about/
http://www.ets.org/erater/about/faq/

- Artikel over de betrouwbaarheid van e-rater
http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/jtla/article/view/1603
http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/jtla/article/view/1603/1455