Discussiefora


omschrijving
Een discussielijst biedt de mogelijkheid om studenten online te laten discussiëren over één of meerdere onderwerpen. Discussielijsten kunnen ook gebruikt worden om studenten vragen te laten stellen over de collegestof.

software
Discussielijst in Blackboard
Discussielijst in samenwerkingsomgeving
Discussiepagina in een Wiki

voordelen
Studenten en docent kunnen zelf bepalen wanneer ze de discussie bekijken en berichten plaatsen. Berichten kunnen eenvoudig en altijd opnieuw bekeken worden voor beoordelingsdoeleinden of reflectie. Studenten die zich tijdens klassikale discussie geremd voelen komen in digitale setting wellicht beter tot hun recht.

Nadelen
Online discussiëren vereist een aparte vaardigheid. Berichten kunnen ongenuanceerder overkomen dan bedoeld. Het is niet prettig om langere stukken tekst vanaf een beeldscherm te lezen. Discussiëren op internet vraagt om een actieve houding van de deelnemers.

scenario / voorbeeld humaniora
Voor het uitvoeren van een opdracht van het onderdeel Tekstanalyse hebben studenten gebruik gemaakt van een discussieforum. In het forum hebben ze in tweetallen de analyse die ze van een tekst hadden gemaakt met elkaar vergeleken en zijn uiteindelijk gekomen tot één nieuwe versie. Het discussieforum is zowel gebruikt om organisatorische zaken te bespreken als om inhoudelijke opmerkingen te maken.