Digitale video


omschrijving
Bewegend beeld in digitaal formaat (DVD, MPEG, etc.).

software
Kaltura

voordelen
Naast voordelen van logistieke aard biedt digitale video ook interessante onderwijskundige voordelen. Zo kunnen studenten voorafgaand aan het college authentiek videomateriaal thuis bestuderen om er bij vertoning tijdens college zinvol over te kunnen discussiëren, kunnen studenten materiaal in hun eigen tijd net zo vaak afspelen als ze nodig achten en kunnen studenten zelf fragmenten snijden uit bestaand materiaal om hiermee hun betoog te ondersteunen.

nadelen
De procedure rondom het werken met digitale video is complex omdat het gaat om grote bestanden, de techniek snel voortschrijdt en er zaken bij komen kijken als copyright.

meer informatie
Facultaire procedure digitale video
Op deze website treft u een korte introductie op digitale video aan, kunt u meer te weten komen over waar het videofragment dat u wilt gebruiken eventueel al digitaal wordt aangeboden, leest u hoe u materiaal kunt bewerken en welke stappen u moet ondernemen om het materiaal beschikbaar te stellen voor uw studenten door het op te nemen in Blackboard, bijvoorbeeld door het op te nemen in een digitale leeromgeving, en wat de technische vereisten zijn voor wat betreft het afspelen van het materiaal. Tot slot dient u als u aan de slag gaat met digitale video kennis te nemen van de problematiek rondom het auteursrecht dat eventueel op het materiaal dat u gebruikt van toepassing is. Ook hierover is op de site informatie opgenomen.

Digitale video op de VU / integratie met Blackboard

21 e-dingen
Informatie over het zoeken en delen van videofragmenten.

Relatie met andere tools
Vodcast
Webcast

scenario / voorbeeld humaniora

Digitale video bij hoorcollege
In het MA-onderdeel Applied Semantics, waarin rechtzaken vanuit semantisch perspectief worden geanalyseerd, laat een docent tijdens de colleges videofragmenten zien van rechtszaken die door de studenten van te voren aan de hand van transcripten zijn bestudeerd. Zij illustreert haar verhaal met behulp van authentiek materiaal uit de praktijk en kan stil staan bij specifieke fragmenten waarbij de argumentatie van het betoog van de advocaten de behandelde theorie aan de orde komt.

Digitale video bij zelfstudie
In het onderdeel Werkgroep Retorische filmanalyse van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen heeft de docent wekelijks kijkopdrachten beschikbaar gesteld aan studenten waarin videofragmenten van documentaires zijn opgenomen. Studenten trainen aan de hand van het invullen van schema’s die door de docent zijn aangeleverd hun analysevaardigheden.
voorbeeld