Digitale leeromgeving


Omschrijving
Onder een digitale leeromgeving (DLO), ook wel elektronische leeromgeving (ELO) genoemd, wordt verstaan: het geheel van alle systemen en tools die studenten en docenten kunnen gebruiken bij het uitvoeren van het onderwijs. De DLO is de spil van de online docent- en studentactiviteiten in het primaire onderwijsproces. Denk hierbij aan:
 • het aanbieden van digitale leermaterialen (tekstueel, maar ook multimediale bestanden);
 • communicatie met studenten in het kader van een cursus, bijvoorbeeld in de vorm van mededelingen of mailberichten;
 • de samenwerking tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten;
 • het werken aan opdrachten door studenten;
 • het geven van feedback door docenten en studenten;
 • het faciliteren van didactische werkvormen als online discussies, wiki’s, weblogs;
 • het organiseren van onderwijs op afstand middels videoconferenties of chat;
 • inleveren van digitale werkstukken – inclusief het checken op plagiaat;
 • het online beoordelen van ingeleverd werk en digitale zelf- of peerevaluaties;
 • toetsing;
 • het aanmaken van rubrics (beoordelingsschalen) t.b.v. evaluatie;
 • het bijhouden van voorlopige resultaten en (deel)cijfers;
 • het regelen van andere administratieve zaken zoals het plannen van afspraken of bijhouden van aanwezigheid van studenten tijdens colleges;
 • het analyseren van leergedrag (Learning Analytics).

Dergelijke faciliteiten kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het meer traditionele onderwijs, maar ook voor de implementatie van nieuwe onderwijsconcepten zoals blended learning.

Software
Centraal in de DLO staat meestal een leermanagementsysteem (LMS). Het LMS van de VU is Canvas. Omdat dit een concernsysteem is, wordt het werken ermee goed ondersteund, zowel centraal als vanuit de faculteit (via het e-mailadres canvas.fgw@vu.nl).
canvas.jpg
Canvas werkt goed samen met een aantal andere programma's, zoals Kaltura (voor het opslaan en aanbieden van digitale video, YouTube en Google Apps for Education, waardoor de VU DLO verder kan worden uitgebreid.

Relevante links

Relatie met andere tools
samenwerkingsomgeving
website

Alternatieven
In de faculteit is ook ervaring opgedaan met Google Sites (via Google Apps for Education) voor het opzetten van een digitale leeromgeving. Van het laatstgenoemde project is een verslag beschikbaar (inloggen met VUnet-id is vereist om het verslag te kunnen inzien).