Digitale audio


omschrijving
Geluid in digitaal formaat (CD, streaming, .mp3, etc.).

voordelen
Authentiek materiaal kan tijdens het college of na afloop via de digitale leeromgeving afgespeeld worden.
Kaltura (de videodienst van de VU) kan worden gebruikt om geluidsbestanden te laten streamen.

nadelen
Het werken met digitale audio is complex door de vele verschillende afspeelformaten (wmv, mp3 etc.) en zaken als copyright.

meer informatie
Zie digitale video

scenario / voorbeeld humaniora
Digitale audio bij hoorcollege (op afstand)
Uit www.digitaledidactiek.nl: "Het ligt voor de hand om audio toe te passen in het trainen van luister- en spreekvaardigheid van vreemde talen zoals bijvoorbeeld met luistervaardigheidsoefeningen. Bij spreekvaardigheid is het van belang dat er ook feedback gegeven kan worden. Een voorbeeld uit de praktijk hiervan is de docent Hebreeuws die bijbelteksten inspreekt in MP3 formaat, waarna studenten de teksten op zelf gekozen tijdstippen kunnen afspelen en op die manier de taal beter onder de knie krijgen."

Digitale audio bij zelfstudie / werkgroepen
Een docent ontwikkelt samen met studenten een multimedia-presentatie over het satirische dierenepos Roman de Fauvel (ca. 1315) en de literaire en cultuurhistorische (ontstaans-)achtergrond van deze tekst. In deze presentatie kunnen muziekfragmenten van cd's in Blackboard worden afgespeeld, terwijl ook de liedtekst en de afbeeldingen geraadpleegd kunnen worden. Tijdens college worden de muziekfragmenten besproken.