Digitaal toetsen


Omschrijving
Noch de VU noch de faculteit heeft specifiek beleid geformuleerd ten aanzien van digitaal toetsen. Zie ook Toetsbeleid VU (uit: Handboek Onderwijskwaliteit, VU, feb. 2013). Digitaal toetsen wordt echter wel op diverse wijzen gefaciliteerd. Er is een centrale zaal voor het afnemen van digitale toetsen (de DigiTent), en zowel op centraal als op faculteit niveau wordt ondersteuning geboden op dit gebied. Daarnaast heft de VU een concernlicentie voor het digitale toetssysteem Question Mark Perception.

Voordelen
  • Snelle cijferverwerking en het terugdringen van de nakijklast van docenten bij grote groepen studenten.
  • Bij het gebruik van open vragen kan de leesbaarheid van de antwoorden een voordeel zijn.
  • Digitaal toetsen kan ook het studiesucces verhogen, doordat bijvoorbeeld meer tussentijdse toetsen kunnen worden ingezet.
  • Het is mogelijk om multimedia en alternatieve vraagvormen in een toets op te nemen.
  • Hergebruik van vragen wordt eenvoudiger, als gebruik gemaakt wordt van een itembank, die steeds wordt uitgebouwd.

Nadelen
  • Het creëren van een digitale toets kost meer tijd dan van een papieren toets. Er is dus een afweging nodig tussen tijdinvestering in de ontwikkelfase en tijdwinst in de beoordelingsfase. Dit heeft uiteraard ook met groepsgrootte te maken.
  • Digitaal toetsen levert vooral tijdwinst op als gebruik wordt gemaakt van gesloten vragen. Dit vergt daarom soms een andere opzet van je toetsen dan je misschien gewend bent.

Software
  • Question Mark Perception (QMP) is het concernsysteem van de VU voor digitaal toetsen, dat geschikt is voor het ontwikkelen, afnemen en analyseren van formatieve en summatieve toetsen. Uitgebreide informatie over dit programma is te vinden in VUnet. Voor Geesteswetenschappen is facultair beheerder Ben Stuyvenberg aanspreekpunt (b.f.stuyvenberg at vu.nl).
  • Respondus is een Windows-programma waarmee docenten op hun eigen computer vragen en toetsen kunnen aanmaken. Deze kunnen vervolgens worden geïmporteerd in Blackboard en direct klaargezet voor studenten, die de toets online kunnen maken. Respondus is door de VU gelicenseerd omdat het in vergelijking met de toetsmodule van Blackboard (i) veel eenvoudiger is om beeldmateriaal aan toetsvragen toe te voegen; (ii) eenvoudiger is om grotere hoeveelheden vragen te beheren en in het vragenbestand te zoeken; (iii) niet noodzakelijk is om verbinding met internet te hebben; (iv) mogelijk is toetsen te printen; en (v) eenvoudig is om toetsvragen en toetsen via verschillende Blackboardcursussen te publiceren. Zie ook VUnet.

DigiTent
Digitale toetsen worden meestal afgenomen in de DigiTent. Gebruik van de DigiTent wordt (nog) niet doorbelast, eventuele ondersteuning door de centrale dienst in sommige gevallen wel. Voor meer informatie over gebruik van de DigiTent, zie VUnet Digitale toetszaal 'DigiTenT' en Website digitaal toetsen (hier is ook informatie te vinden over eventuele kosten). Voor kleinere groepen geldt dat toetsen afgenomen kunnen worden in pc-zalen in het hoofdgebouw.

Meer informatie