Auteursrecht op digitaal onderwijsmateriaal


In het onderwijs wordt tegenwoordig veel digitaal materiaal gebruikt, variërend van secundaire literatuur tot primair bronmateriaal. Op veel van dit materiaal rust echter auteursrecht, waardoor het niet zomaar gekopieerd kan worden en aan studenten kan worden aangeboden. Dit is ook niet toegestaan via een op zich gesloten digitale omgeving als Blackboard, of via een afgeschermde website.

Als het gaat om materiaal dat vrij beschikbaar is op het internet of dat via licentie beschikbaar is via bijvoorbeeld de UB VU, verdient het altijd de voorkeur om dit (i) door studenten zelf op te laten zoeken (op basis van een volledige titelbeschrijving) of (ii) beschikbaar te stellen door middel van links naar het oorspronkelijke materiaal. Je voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan i.v.m. het auteursrecht.

Als dit niet mogelijk is, is het belangrijk om je te verdiepen in de auteursrechtelijke en daaruit voortvloeiende financiële aspecten van het aanbieden van het materiaal.

Als het gaat om (digitaal) schriftelijk materiaal, speelt de Stichting PRO daarbij een belangrijke rol. De Universiteitsbibliotheek verzorgt, in het verlengde van haar rol als contentspecialist en expert in licentie- en auteursrechtkwesties, voor de gehele VU de coördinatie van alle inhoudelijke zaken rond de Stichting PRO. Alle benodigde informatie over het samenstellen van (digitale) readers is op de website de UB beschikbaar. Indien er behoefte bestaat aan individueel advies, dan kan de UB VU dit ook bieden. Zie voor meer informatie de webpagina over online readers van de UB.

Ook voor het aanbieden en vertonen van audiovisueel materiaal gelden bepaalde regels. Zie hiervoor de pagina over auteursrechten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, of de (veel) beknoptere Flyer Auteursrechten van SURF.

Wie het naadje van de kous wil weten als het gaat om zaken als auteursrechten, licenties, open access en hergebruik van data en beeld en geluid, wordt verwezen naar Het SURF-dossier Digitale rechten.