Docent-extensieve werkvormen voor contacturen


De VU heeft het aantal contacturen per collegejaar 2013-2014 voor het eerste jaar vastgesteld op 7 uur per vak en per 2014-2015 voor het tweede en derde jaar op 6 uur per vak. In de onderwijsbegroting is met deze uitbreiding van contacturen nog geen rekening gehouden en het is de vraag of dat in de toekomst wel mogelijk zal zijn. Het is daarom van belang voor deze extra contacturen op zoek te gaan naar werkvormen die de docent niet heel veel extra tijd kosten en dus docent-extensief zijn. In het overzicht hieronder komen enkele werkvormen aan bod die zich mogelijk zouden kunnen lenen voor invulling van de extra contacturen. In de meeste gevallen gaat het om praktijken die al eens door docenten zijn uitgeprobeerd. Bij het concreet invullen van de contacturen blijft het echter van belang te waken voor de docent-inzet; bij een mooi, inspirerend idee kan de tijdsinvestering ongewild toch uit de hand lopen.

  • Studenten maken kennis met een onderzoeksmethode door tijdens de extra contacturen een onderzoeksvraag uit te werken (in theorie of praktijk) die relevant is in het kader van de betreffende cursus
  • Studenten maken in kleine groepjes een webclip van de gelezen literatuur
  • Studenten modereren zelf een discussie
  • Studenten werken aan een opdracht achter de computer, waarbij de docent inhoudelijke adviezen kan geven
  • Studenten maken een conceptmap van de literatuur