Conceptmapping


omschrijving
Met behulp van een concept map is het mogelijk om kennis visueel weer te geven met behulp van begrippen en door relaties tussen begrippen te benoemen.

software
Draw.io: online tool voor het maken van concept maps, er is dus géén installatie van software nodig op uw computer.
Draw.io is gekoppeld aan Google Apps for Education accounts dus het delen en opslaan van bestanden is erg eenvoudig.

Het programma is eenvoudig in het gebruik en biedt veel mogelijkheden, ook voor samenwerking. Voor Draw.io is een handleiding beschikbaar:
.

voordelen
Als je tijdens een presentatie of hoorcollege gebruikmaakt van een conceptmap, ben je niet afhankelijk van de structuur in de presentatie. Reacties van studenten kunnen direct tijdens het college worden ingevoerd in het presentatiescherm.

nadelen
De hoeveelheid tekst die kan worden getoond is beperkt. Als de map te groot is, wordt deze onoverzichtelijk.

meer informatie

scenario / voorbeeld humaniora
Conceptmapping bij hoorcolleges
Een docent filosofie werd tijdens het voorbereiden van een college aan Letterenstudenten geconfronteerd met de beperkingen van PowerPoint. Dit programma leent zich goed voor het puntsgewijs behandelen van stof, maar minder goed voor het overdragen van begripsmatige samenhang en de argumentatieve structuur van een filosofisch betoog. Door voor aanvang van een college een Concept Map te maken en die tijdens het hoorcollege met de studenten te bespreken waarbij begrippen rond een concept zichtbaar gemaakt en weer verborgen kunnen worden is de docent in staat om op een flexibele manier de stof te behandelen en daarnaast in de gelegenheid om toevoegingen van de student aan te brengen in het bestaande schema zodat daar verder op gereflecteerd kan worden.

Conceptmapping bij zelfstudie
Eerstejaarsstudenten geschiedenis volgen de cursus Vroegmoderne Geschiedenis. De cursus wordt gegeven aan de hand van een boek dat studenten ervaren als lastig. Het maken van conceptmaps (al dan niet digitaal) van de tekst uit het handboek neemt in de cursus een centrale plaats in. Tijdens de collegeweken werken de studenten vooral thuis met de software voor het maken van conceptmaps, Inspiration. De gemaakte conceptmaps leveren ze in via de digitale leeromgeving.