Bronnenonderzoek in een wiki


Voor eerstejaars studenten is een bezoek aan een archief nog een grote stap. Het is voor hen moeilijk daar op een snelle, efficiënte manier hun weg te vinden. Gebruik van bronnenmateriaal in eerstejaarscolleges is dan ook vaak lastig. In het college Politieke en maatschappelijke verhoudingen in Nederland (1813-1940) heeft Harm Kaal deze barrière proberen te slechten en studenten al in hun eerste jaar met authentiek bronnenmateriaal, dat beschikbaar is op internet, in aanraking te brengen.

De studenten raakten hierdoor bekend met de mogelijkheden die het internet te bieden heeft voor het verrichten van historisch onderzoek en doen ervaring op in het samenwerken aan één tekst in een wiki. Het grote voordeel van de inzet van ICT in dit onderdeel is dat studenten nu gebruik hebben kunnen maken van bronnenmateriaal en naslagwerken die anders pas in een later stadium van de studie aan de orde worden gesteld.

De studenten waren over het algemeen te spreken over de werkvorm waarbij gebruik gemaakt werd van een wiki en waren gemotiveerd om zelf een bijdrage aan een dergelijk 'kennisnetwerk' te leveren.

Meer informatie
Contactpersoon: Harm Kaal
Algemene informatie over wiki's aan de Faculteit der Letteren