Annoteren


omschrijving
Met het programma eMargin kunnen studenten in kleine groepen samen een tekst annoteren, daarbij gebruik makend van verschillende soorten annotaties.
Door studenten teksten te laten annoteren en hierbij (online) samen te laten werken, leren ze een tekst analyseren door middel van close reading. Studenten kunnen kernpunten onderstrepen, vragen stellen naar aanleiding van passages in de tekst en hier met elkaar over discussiƫren. Studenten zijn daarmee in staat om de tekst op een dieper niveau te analyseren.


software
eMargin (te benaderen via Blackboard)

emargin.png

voordelen
  • Bij het annoteren kan een woord of een groter tekstgedeelte worden geselecteerd, waaraan commentaar kan worden toegevoegd (vrije tekst) en/of een label (een meer formele classificatie). Daarnaast kan functioneel gebruik worden gemaakt van kleuren.
  • Als annotaties zijn aangebracht, kan hier via verschillende invalshoeken in worden gezocht of op worden gefilterd.
  • Samen met peerstudenten online een tekst analyseren (docenten kunnen het samenwerken van studenten monitoren en eventueel begeleiden)
  • Het is gekoppeld aan Blackboard, waardoor het heel makkelijk is om groepen aan te maken. Studenten en docenten hoeven niet meer eerst een account aan te maken en hoeven dus ook niet in te loggen in eMargin. Alleen inloggen in Blackboard is voldoende. Zie hieronder voor een korte handleiding

meer informatie