Academische poster


Omschrijving
Een academische poster biedt een korte en bondige presentatie van onderzoeksresultaten. In het onderwijs kan een poster worden ingezet als werkvorm en/of als toetsvorm om studenten resultaten van hun onderzoek te laten presenteren.

Voordelen
  • Studenten leren om onderzoeksresultaten op een compacte wijze te presenteren en worden zo gestimuleerd om na te denken over de kernaspecten van hun onderzoek.
  • Studenten krijgen een praktische introductie van een belangrijke academische vaardigheid.

Nadelen
  • Het maken van een poster vergt enige technische voorbereiding (leren werken met een posterprogramma) en is tamelijk tijdintensief.

Scenario / voorbeeld geesteswetenschappen
In de cursus Tweedetaalverwerving (2e jaar bachelor CIW, profiel Toegepaste taalwetenschap) wordt een poster gebruikt als afsluiting van de onderzoekscomponent in het 5e en 6e uur. De technische kant van het maken van een poster wordt ook tijdens de regulieren bijeenkomsten onder begeleiding getraind.Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nel de Jong of Eric Akkerman.

Software
Hoewel er diverse programma’s bestaan voor het ontwerpen van professioneel vormgegeven posters (zoals Adobe Illustrator en Adobe InDesign), kan voor het zelf ontwerpen van posters ook Microsoft Powerpoint worden gebruikt. Omdat het voor een ander doel wordt ingezet dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld, moet goed op een aantal zaken worden gelet. Vooral de resolutie is belangrijk omdat een dia in Powerpoint voor A4 formaat is ontworpen maar bij een poster wordt vaak op A1 of A0 grootte geprint. Ook op de fontgrootte en de beeldkwaliteit van gebruikte foto's, afbeeldingen en grafieken moet goed worden gelet.

Meer informatie
let_template_01.jpg
let_template_02.jpg
let_template_03.jpg
let_template_04.jpg
(Staand - Nederlands)
(Staand - Engels)
(Liggend - Nederlands)
(Liggend - Engels)
  • Hier vindt u een aantal overige templates:
blancotemplate1.jpg blancotemplate2.jpg blancotemplate3.jpg blancotemplate4.jpg